ПрАТ НВО «Термоприлад» постійно оновлює і поповнює номенклатуру приладів вимірювання та контролю температури, враховуючи при цьому потреби споживачів, за рахунок застосування нових термометричних матеріалів та комплектувальних деталей, зокрема, виробництва зарубіжних фірм: тонко плівкових чутливих елементів (ЧЕ) різних номінальних статичних характеристик (НСХ); термопарних кабелів з оболонками зі сплавів Inconel 600, Inconel 601; ізоляційної кераміки , у тому числі , вогнетривкої, євро головок з алюмінієвого сплаву, конекторів тощо.

Так, поряд з традиційними термоперетворювачами опору з НСХ 50М, 50П та ін., розроблено і виготовлено термоперетворювачі з використанням напівпровідникових NTC – терморезисторів з негативним температурним коефіцієнтом опору. Використання високоомних тонкоплівкових термочутливих елементів, наприклад, Pt500, Pt1000 дає можливість для побудови нових конструкцій мініатюрних, малоінерційних термоперетворювачів.

Більшість загальнопромислових первинних термоперетворювачів із головками з пресматеріалу на замовлення споживача можуть комплектуватися євроголовками типу MAA, NAALS (SL).

Гамма термоперетворювачів для АЕС поповнилась новими виконаннями, які призначені для роботи в системах аварійного та післяаварійного моніторингу (ПАМС) стану реакторів в умовах режимів максимальної течі (LOCA) та важкої аварії (ВА). Окремі типи цих термоперетворювачів, наприклад ТХА-1090, ТХК-1090, ТХА-1690, ТХК-1690 можуть комплектуватись також євроголовками типу NAA, DAND або DANDW, термоперетворювачі опору ТСП-1390 можуть виготовлятися зі з’єднувачами СНЦ-22 ЦСНК 430421.039, УЗНЦ2 згідно з ТУ У 3.53.14308479-412 або УСНЦ144 згідно з ТУ У 31.2-14308479-008 та кабельними лініями зв’язку ТАДУ 685630.001 або MULTITHERM 400-ES.

На замовлення споживача в корпус головки перетворювача термоелектричного може бути вмонтований платиновий ЧЕ для видачі інформації про температуру вільних кінців термопари.

Проміжні перетворювачі (перетворювачі вимірювальні, компенсаційні пристрої тощо) поповнились малогабаритними вібростійкими перетворювачами ПВУ-0197 у вигляді вставних модулів.

Вторинні прилади розвиваються найдинамічніше у зв’язку зі стрімким розвитком автоматизації і комп’ютеризації. Тому вимірювачі, сигналізатори і регулятори доповнюються різними сервісними функціями (наявність інтерфейсу, архівування результатів вимірювання, робота за часовим графіком, візуалізація на ПК тощо).

Окрему важливу позицію займають прилади для метрологічного забезпечення вимірювання температури або її еквівалентів. До прецизійних приладів належать термометри цифрові (одно- і десятиканальні) ТО-Ц024, ТО-Ц024-10, ТО-Ц022Т для точних вимірювань у діапазоні від мінус 50(80) до 250 °С, від мінус 200 до 600 °С з роздільною здатністю 0,01 °С.

Розроблено переносний термометр опору цифровий ТО-Ц022ТР з ціною найменшого розряду 0,01 °С, який призначений для оперативного вимірювання температури сипких, рідких, в’язких, газоподібних середовищ з підвищеною точністю до ±0,1 °С у діапазоні від мінус 5 до 100 °С з низьким струмом споживання та висвітленням даних на рідкокристалічному індикаторі. Передбачено фіксацію мінімального та максимального виміряного значення температури.

Для високих температур розроблено термометр ТЦ-023Т, який працює в комплекті з перетворювачем термоелектричним типу S другого або третього розрядів.

У 2017 році розроблено прецизійний мілівольтметр МВЦ-0108 МП, призначений для вимірювання напруги постійного струму, е.р.с перетворювачів термоелектричних у діапазоні від 0 до 100 мВ.

Його характерними особливостями є автокалібрування нуля, абсолютна похибка вимірювань менше ніж 1мкВ, роздільна здатність 0,1 мкВ, можливість одночасного вимірювання по двох каналах з виведенням результатів вимірювання на рідкокристалічний індикатор , переведення значення виміряної е.р.с. у значення температури згідно з НСХ для термопар типу K, L, B, S, R з виведенням значень температури на індикатор.

Номенклатура цифрових термометрів , що виготовляється на підприємстві, у 2017 р. поповнилась новим перетворювачем вимірювальним ПВ-21АС (ТУ У 26.5-04850451-090:2017), призначеним для використання в автоматизованих системах управління АЕС та інших об’єктах промисловості.

Його основною особливістю та перевагою є підвищена точність перетворення, зручність у налаштуванні.

У розділі приладів спеціального призначення протягом 2015 р. та 2016 р. розроблено:
-синхронізатор вмикання муфт СВМТ (ТУ 2 26.5-04850451-091:2016), призначений для застосування у системі керування газотурбінним агрегатом (ГТА); може використовуватись у різних галузях промисловості для синхронізації обертів валів редукторів, а також для індикації частот та напрямків обертання валів;
-датчик обертів СВМТ-Д (ТУ 2 26.5-04850451-092:2016), призначений для використання у складі синхронізатора вмикання муфт СВМТ, датчик обертів СВМТ-Д може поставлятись як окремий виріб для різного цільового призначення;
-тахометр універсальний Т-2, призначений для вимірювання та контролю швидкості обертання двох незалежних валів та створення систем керування технологічними процесами у комплекті з датчиками обертів СВМТ-Д або іншими датчиками з аналогічними параметрами вихідних сигналів.

Лінійка приладів для вимірювання відносної вологості повітря поповнилась пристроєм ПВГ-111, який перетворює виміряну відносну вологість (сигнал від давачів вологості) в уніфікований вихідний сигнал від 4 до 20 мА або від 0 до 10 В. Він працює в комплекті з пристроями (вимірювачами, регуляторами, сигналізаторами тощо) з відповідним уніфікованим входом.

У розділі «Пірометри» розроблено:
-пірометричний датчик з уніфікованим виходом ПЧД-У;
-монтажну арматуру для встановлення пірометричного датчика стаціонарного пірометра;
-виконання пірометра «Смотрич-8» для вимірювання температури зварювання стрічкових жил.

Додано 11.09.2017 р.

ПрАТ НВО „Термоприлад”
є дистриб’ютором
MONARCH INSTRUMENT

ph: (603) 883-3390

Fx: (603) 886-3300

monarchinstrument.com

Представники ПрАТ НВО „Термоприлад” в Російській Федерації - ООО «СудоСнаб»

тел. +7(812)339-61-81 info.sudosnab @ ya.ru

belsudosnab.ru