Перетворювач вимірювальний з уніфікованим вихідним сигналом типу ПВУ-0197 (ТУ У 33.2-04850451-072:2006)

Призначений для перетворення сигналів від термоперетворювачів опору, перетворювачів термоелектричних або джерел постійного струму та напруги постійного струму в уніфікований вихідний сигнал постійного струму в діапазоні від 4 до 20 мА (можливо від 0 до 5 мА). Внесений в Державний реєстр засобів вимірювальної техніки за номером У 22.72-06.

1. Напруга живлення:

для конструктивних виконань 2 і 4 також:

від 12 до 36 В (постійного струму)

від 220 В (змінного струму)

2. Опір навантаження, кОм

до 1,2

3. Температура навколишнього повітря, °С:

для перетворювачів без гальванічного звязку:

від мінус 40 до 60

від мінус 20 до 60