Перетворювач вимірювальний ПВ-0013

Призначений для перетворення сигналів від первинних термоперетворювачів в уніфікований вихідний сигнал в діапазонах 4 - 20 мА, 0 - 5 мА. Вмонтовується в головки термоперетворювачів.

1. Напруга живлення, В

від 12 до 36 В (постійного струму)

2. Межа допустимого значення основної похибки:

для термоперетворювачів опору, %

для термопар, %


від 0,1 до 0,25

від 0,5 до 1

3. Залежність вихідного сигналу від температури:

для термоперетворювачів опору

для термопар


лінійна

нелінійна

4. Опір навантаження, кОм:

з вихідним сигналом 4-20 мА

з вихідним сигналом 0-5 мА


до 1,2

до 3

5. Температура навколишнього середовища, °С:

від мінус 40 до 80

6. Габаритні розміри, мм

діаметр 40х9