Термоперетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом

Тип приладу

Технічні характеристики

Призначення, середовище, об'єкт вимірювання і інше

1

ТСМУ-0198

Мінус 50...150°С; сигнал 4-20 або 0-5 мА; арматура 12Х18Н10Т; довжина 60…2000 мм

Широке застосування.

2

ТСПУ-0198

Мінус 100...600°С; те саме що ТСМУ-0198.

Широке застосування

3

ТХАУ-0198

0...1000°С; довжина 250…2000 мм; те саме що ТСМУ-0198.

Широке застосування

4

ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ-0288

Аналогічні ТСМУ-…ТХАУ-0198 - з сигналом 4 -20мА, але вужчий діапазон температур навколишнього повітря

Широке застосування

5

ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ-0289

Аналогічні ТСМУ-…ТХАУ-0198 - з сигналом 4 -20мА. Вибухобезпечне виконання.

Вибухонебезпечні суміші парів і газів