Цифрові термометри

Тип приладу

Технічні характеристики

Призначення, середовище, об'єкт вимірювання і інше

1

МВЦ-108МП

Призначений для вимірювання напруги постійного струму, е.р.с. перетворювачів термоелектричних (ПТ).

Мілівольтметр використовується в якості високоточного робочого засобу вимірювань при проведенні прецизійних вимірювань, калібруванні, повірці та налаштуванні робочих засобів вимірювань в лабораторіях підприємств та науково-дослідних установ.

2

ТНЦ-011

Мінус 50...150°С, мінус 200...600°С, мінус 50...1200°С; НСХ 50М(Cu’50), 100П(Pt’100), XA(K). Стаціонарний (щитовий). Живлення 220В.

Широке застосування.

3

ТТ-Ц016

Мінус 10...1200 °С; переносний; живлення – гальванічна батарея типу "Крона". Роздільча здатність 0,1 °С, 1 °С; запам’ятовування максимального виміряного значення температури.

Газоподібні, рідкі, сипучі і в’язкі речовини, металеві поверхні.

4

ТТ-Ц016-01

Мінус 60...199,9 °С; переносний; живлення - те саме, що і ТТ-Ц016. Роздільча здатність 0,1 °С.

Те саме, що ТТ-Ц016

5

ТТЦ-103

Мікропроцесорні для вимірювання температури 0...1800°С; запам’ятовування до 32 значень виміряних температур; переносний; живлення автономне.

Розплавлений метал.

6

ТО-Ц022/022-01

Мінус 20...100 °С, переносний для оперативного вимірювання (комплектується термоперетворювачами). Живлення - батарея "Крона". Запам’ятовування максимального виміряного значення температури. Передбачена можливість зміни НСХ ТО-Ц022 (50М, 50П, 100П, 100М, Pt100). В комплекті з ТСП-1388М2 використовується для вимірювання температури харчової олії з основною похибкою ≤0,3°С, можлива розмітка кабелю термоперетворювача.

Зерно, висівки, борошно. Інші галузі народного господарства

7

ТО-Ц022-3

Для одночасного вимірювання температури в трьох точках

Широке застосування

8

ТО-Ц024/Ц024Б ТО-Ц024-10

Одноканальний аналог ТО-Ц024-10, варіант Б може мати лінію зв’язку довжиною до 1000 м і працювати у вибухонебезпечній зоні; наявний зв’язок з ПК.

Точні вимірювання температури рідких, газоподібних, сипучих, в’язких речовин, робота у вибухонебезпечних зонах.

9

ТО-Ц022Т

Мінус 50…250°С; портативний одноканальний термометр, живлення батарея типу "Крона". Решту те саме, що ТО-Ц024.

Високоточні вимірювання.

10

ТО-Ц022ТР

Мінус 5…100°С; портативний термометр, живлення батарея типу "Крона".

Призначений для оперативного вимірювання температури сипких, рідких, в’язких, газоподібних середовищ.

11

РТ-0102

Регулятори - вимірювачі. Мінус 200...2200°С; НСХ 50М, 100M, 50П, 100П, Pt’100, Pt500, Pt1000 та ін. K, L, S, R. B, J, T, (A-1); 0...5 мА, 4...20 мА, 0...20 мА 0...0, 1 В, 0...1 В, 0...5 В, 0...10 В; живлення 220 В, 50 Гц; або 12…24 В 50 Гц, або постійне 12…24 В, цифрова індикація; одно-, дво- або восьмиканальний вхід. Двопозиційний, трипозиційний, ПІД закони регулювання (в т.ч. засувками); є можливість сигналізації; регулювання в режимі таймера; програмне регулювання технологічного процесу; зв’язок з ПК через інтерфейс RS232, RS485 і архівування в енергозалежній пам’яті до 10000 виміряних значень; живлення +24 В для перетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом; різні варіанти вихідних сигналів; корпусні виконання: щитові Щ1, Щ2, настільні, настінні.

Широке застосування. Зв’язок з ПК. Програмований

12

РТ-0102-В

Вимірювачі температури в діапазоні від мінус 200…2000°С; працюють з термоперетворювачами опору (похибка - 0,1; 1 і 0,05 °С - для високоточних вимірювань); термоелектричними перетворювачами (похибка 1…3°С), перетворювачами з уніфікованим вихідним сигналом (похибка 0,1…0,25 %); можливі різні корпусні виконання: щитові, настінні, настільні та безкорпусні. Прецизійні варіанти мають ціну найменшого розряду 0,001 °С.

Широке застосування, прецизійні - для метрологічних цілей.

13

РТ-0102ST

Працює в комплекті з термоперетворювачами опору. Кількість вхідних каналів - 1. Кількість виходів - 3.

Для автоматичного керування теплогенератором

14

РТ-0102C РТ-0102DIN

Призначені для автоматичного регулювання, індикації значень температури, тиску та інших фізичних величин, перетворених в уніфікований сигнал, при різних технологічних процесах.

РТ-0102С - настінний варіант, РТ-0102DIN - на DIN-рейку

15

РТ-0102П

Працює в комплекті з термоперетворювачами опору, перетворювачами термоелектричними, термоперетворювачами з уніфікованим сигналом. Застосовується для автоматичної і безперервної сигналізації про досягнення температурою або іншою фізичною велечиною встановленого рівня. Кількість вхідних каналів - 8.

Зв'язок з ПК. Пристрої легко об'єднуються в мережу

16

РТ-0102 Щ2-8

Мінус 50...1800°С; кількість каналів – 8; працює в комплекті з термоперетворювачами опору, перетворювачами термоелектричними, термоперетворювачами з уніфікованим сигналом; передбачений зв’язок з ПК через інтерфейс RS232 або RS485, архівування даних вимірювань.

Широке застосування

17

ОЦ-0103

Омметр цифровий для прецизійного вимірювання опору (перетворювачів опору); діапазон (0…750) Ом; похибка ±(0,002+2·10-5Rx) Ом

Для метрологічних цілей