Пірометри переносні

Тип приладу

Технічні характеристики

Призначення, середовище, об'єкт вимірювання і інше

1

Смотрич-4ПМ1

Мінус 30...1400°С; ( 7 виконань); показник візирування 1:10...1:50, пам’ять 200 значень. Цифровий вихід на комп’ютер через інтерфейс RS232 або RS485.

Широке застосування. Лазерне наведення на об’єкт.

2

Смотрич-5ПМ1

600...2400°С; ( 5 виконань ) показник візирування 1:150...1:250. Пам’ять 200 значень. Цифровий вихід на комп’ютер через інтерфейс RS232 або RS485.

Широке застосування. Візуальне наведення на об’єкт.

3

Смотрич-4ПМ1-08

Мінус 30...900 °C. Оснащений рідкокристалічним індикатором і забезпечує запам’ятовування максимального значення температури в останньому циклі вимірювання.

Широке застосування. Лазерне наведення на об’єкт

4

ПП-У

Пірометричний перетворювач використовується як інфрачервоний датчик з уніфікованим аналоговим виходом 4...20 мА та цифровим RS-485

Безконтактне вимірювання температури поверхонь твердих (в тому числі сипучих) тіл і розплавів різних матеріалів та в різноманітних технологічних процесах промисловості по їх власному тепловому випромінюванню.