Пірометри стаціонарні

Тип приладу

Технічні характеристики

Призначення, середовище, об'єкт вимірювання і інше

1

Смотрич-7 ПЧД-161 з ПВ-6

900…2400 °С; показник візування 1:100; відстань від об'єкта 1,0; 0,5 м; час виміру 0,5с.

Спеціалізований для різноманітних технологічних процесів (виготовлення скломаси, кварцового скла).

2

Смотрич-8 ПЧД-131 з ПВ-6

450...2500 °С; ( 6 виконань); показник візирування; 1:50 ... 1:300.

Вимірювання і контроль температури поверхонь.

3

Смотрич-8 ППТ-131 з ПВ-6

100 ... 2500°С; (5 виконань); показник візирування 1:15 ...1:100.

Вимірювання, контроль температури поверхонь

4

Захисна шторка з автоматичним регулюванням до пірометричного датчика для перекриття потоку випромінювання

5

Монтажна арматура для пірометричного датчика