Регулятор-вимірювач типу РТ-0102 Щ2-8 (багатоканальний) (ТУ У 33.2 - 04850451 -068-2003)

Призначений для автоматичної i безперервної сигналiзації про досягнення температурою або іншою фiзичною величиною встановленого рiвня (для кожного каналу незалежна уставка рiвня), а також iндикацiї поточного значення вимiрiв в контрольованих каналах. Пристрій може працювати в режимі двопозиційного або ПІД регулювання. Для здійснення регулювання по кожному каналу окремо необхідно додатково замовити блок виходів каналів. Варіанти виходів – “сухі” контакти реле на замикання, оптосимістори або оптотранзистори (відкриті колектори).

Пристрiй працює в комплектi з первинними перетворювачами температури: термоперетворювачами опору з номiнальною статичною характеристикою перетворення (НСХ) 50М, 100М, 50П, 100П, Pt100 тощо, або термоелектричними перетворювачами з НСХ К, L, J тощо, або з первинними перетворювачами iнших фiзичних величин з вихiдним сигналом 4-20 мА, 0-20 мА, 0-5 мА, 0-1 В, 0-5 В, 0-10 В тощо. Підключення перетворювачів здійснюoться через блок комутації (БКТО-для термоперетворювач3в опору, БКПТ - для перетворювачів термоелектричних, БКВП - для вимірювальних перетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом), що входить в комплект поставки.

В пристрої передбачений зв’язок з персональним комп’ютером (ПК) через iнтерфейс RS232 або RS485. Зв’язок здiйснюoться трипровiдною лiнiєю, гальванiчно розв’язаною вiд вхiдних кiл i кiл живлення пристрою. Kpiм того, в пристрої передбачена можливiсть формування apxiвів даних вимiрювань з наступним виводом їх в ПК. Пристрої легко об’oднуються в комп’ютерну мережу.

1. Діапазон вимірювання температури, °С

від мінус 50 до 1800 (залежно від типу термоелектричних перетворювачів)

2. Кількість вхідних каналів

вісім

3. Роздільна здатність, °С

0,1 (1 для термоелектричних термоперетворювачів)

4. Границя допустимої основної зведеної похибки вимірювання, %


0,05 - 0,5

5. Число десяткових розрядів індикації

4

6. Тривалість індикації виміряної величини по одному каналу (програмується), с


від 1 до 4

7. Кількість точок архівування виміряних значень по кожному каналу, не менше


1500

8. Період архівування, хв

від 1 до 180

9. Напруга живлення

220 В, 50 Гц

10. Потужність споживання, не більше, Вт

3

11. Габаритні розміри приладу, мм

72х72х121

12. Монтажна глибина кріплення, мм

113

13. Габаритні розміри блоків комутації:

БКТО

БКПТ, БКВП

блоків виходів каналів


90х107х65

90х70х65

90х138х62

14. Кріплення

На DIN-рейку