Термоперетворювачі опору ТСМ-1187, ТСП-1187 (ТУ 25-7363.036-79)

Призначені для вимірювання температури рідких і газоподібних середовищ у вибухонебезпечних зонах, в яких можуть міститися аміак, азотоводнева суміш, вуглекислий газ, природний або конвертований газ і його компоненти, а також агресивні домішки сірководню (H2S) і сірчаного ангідриду(SO2).

Термоперетворювачі мають вибухобезпечний рівень вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" і маркування вибухозахисту 1EdIICT6. За рис. 3, 4 виготовляються термоперетворювачі типу ТСМ, рис. 1, 2, 4, 5 - типу ТСП.

1. Робочий діапазон вимірюваних температур, °С:

для ТСМ-1187 (рис. 3, 4)

для ТСП-1187 (рис. 1, 4)

для ТСП-1187 (рис. 2, 5)


від мінус 50 до 150

від мінус 50 до 200

від мінус 200 до 500

2. Умовна познака НСХ:

для ТСМ-1187


для ТСП-1187


50М, 100М, 2000M


50П, 100П, Pt50, Pt100

3. Клас допуску

B

4. Умовний тиск вимірюваного середовища Ру, МПа:

для ТСМ-1187 (рис. 4), для ТСП-1187 (рис. 4, 5)

для ТСМ-1187 (рис. 3), для ТСП-1187 (рис. 2)

для ТСП-1187 (рис. 1, d=6,5 mm)

для ТСП-1187 (рис. 1, d=6 mm)


1

6

25

32

5. Матеріал захисної арматури:

для ТСМ-1187 (рис. 3, 4)

для ТСП-1187 (рис. 1)

для ТСП-1187 (рис. 2)

для ТСП-1187 (рис. 4, 5)


сталь 10Х17Н13М2Т

сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т або сплав ВТ1-0

сталь 12Х18Н10Т

сталь 10Х17Н13М2Т

6. Довжина, L мм:

для ТСМ-1187

для ТСП-1187


від 120 до 2000

від 80 до 2000

7. Довжина, l мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


40 або 45

8. Діаметр, D мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


8 або 10

9. Діаметр, d мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


6 або 6,5