Регулятори типу РТ-0102 (ТУ У 33.2-04850451-068-2003)

Призначені для автоматичного регулювання, індикації, сигналізації та архівування значень температури, тиску та інших фізичних величин, перетворених в уніфікований сигнал, при різних технологічних процесах.

Внесені в державний реєстр засобів вимірювальної техніки за номером У2454-07. Забезпечують:
- регулювання двопозиційне, трипозиційне або пропорційно-інтегрально-диферен- ціальне (ПІД), керування засувками, регулювання із застосуванням таймера;
- високоточне вимірювання і регулювання;
- програмне регулювання технологічного процесу, який можна апроксимувати кусково-лінійною залежністю (до 100 кусків для одніoї програми або до 50 кусків для кожної програми чотирипрограмного варіанту) для РТ-0102Щ2-1-...-П;
- зв’язок з персональним комп’ютером (ПК) через інтерфейс RS232 або RS485 і архівування в енергонезалежній пам’яті до 10000 виміряних значень з заданим періодом від 1 до 250 хв. для РТ-0102Щ2-...-К;
- відображення програмою візуалізації як виміряних так і архівованих значень;
- живлення 24 В для перетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом (тільки в одноканальному варіанті);
- при використанні бар’єру іскрозахисту працюють з перетворювачами, що знаходяться у вибухонебезпечній зоні.
Кількість вхідних каналів: 1, 2 або 8.