Термоперетворювач опору ТСП-341-01 (ТУ В25-04.4102-82)

Призначений для періодичної перевірки працездатності термоперетворювачів, а також для юстировки за його показами температурних каналів в умовах експлуатації.

1. Робочий діапазон вимірюваних температур, °С

від 0 до 400

2. Статична характеристика перетворення

індивідуальна

3. Довірча похибка Dд в діапазоні вимірюваних температур при довірчій імовірності P=0,95, не більше, К:


від ±0,03 до ±0,056

4. Номінальний опір при 0° С і допустиме відхилення від номінального значення, Ом:


50±0,2