Перетворювач термоелектричний типу ПРЕ

Перетворювач термоелектричний платинородій-платинородієвий еталонний типу ПРЕ 1, 2, 3 розрядів призначений для використання як еталон під час проведення повірочних і калібрувальних робіт, а також точних вимірів температури на повітрі або в нейтральних середовищах в лабораторних умовах.

1. Діапазон вимірюваних температур, °С

від 600 до 1800

2. Граничне значення довірчої похибки з довірчою ймовірністю 0,95 становить, К

1 р.

2 р.

3 р.2,5

4

10

3. Довжина термоелектродів, мм

1250; 1600