Термоперетворювачі опору ТСП-1187, ТСМ-1187 (ТУ 25-7363.036-79)

Призначені для вимірювання температури рідких і газоподібних середовищ у вибухонебезпечних зонах, в яких можуть міститися аміак, азотоводнева суміш, вуглекислий газ, природний або конвертований газ і його компоненти, а також агресивні домішки сірководню (H2S) і сірчаного ангідриду(SO2).

Термоперетворювачі мають вибухобезпечний рівень вибухозахисту "вибухонепроникна оболонка" і маркування вибухозахисту 1EdIICT6. За рис. 1, 2, 4, 5 - типу ТСП, рис. 3, 4 виготовляються термоперетворювачі типу ТСМ, .

1. Робочий діапазон вимірюваних температур, °С:

для ТСП-1187 (рис. 1, 4)

для ТСП-1187 (рис. 2, 5)

для ТСМ-1187 (рис. 3, 4)


від мінус 50 до 200

від мінус 200 до 500

від мінус 50 до 150

2. Умовна познака:

для ТСП-1187

для ТСМ-1187


50П, 100П, Pt50, Pt100

50М, 100М, 2000M

3. Клас допуску

B

4. Кількість чутливих елементів:

для ТСП-1187

для ТСМ-1187


1 або 2

1

5. Умовний тиск вимірюваного середовища Ру, МПа:

для ТСП-1187 (рис. 4, 5), для ТСМ-1187 (рис. 4)

для ТСП-1187 (рис. 2), для ТСМ-1187 (рис. 3)

для ТСП-1187 (рис. 1, d=6,5 mm)

для ТСП-1187 (рис. 1, d=6 mm)


1

6

25

32

6. Матеріал захисної арматури:

для ТСП-1187 (рис. 1)

для ТСП-1187 (рис. 2)

для ТСП-1187 (рис. 4, 5)

для ТСМ-1187 (рис. 3, 4)


сталь 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т або сплав ВТ1-0

сталь 12Х18Н10Т

сталь 10Х17Н13М2Т

сталь 10Х17Н13М2Т

7. Довжина, L мм:

для ТСП-1187

для ТСМ-1187


від 80 до 2000

від 120 до 2000

8. Довжина, l мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


40 або 45

9. Діаметр, D мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


8 або 10

10. Діаметр, d мм:

для ТСП-1187 (рис.1)


6 або 6,5