Перетворювач термоелектричнй ТПП-0788 (ТУ 25-7363.056-90)

Призначений для вимірювання температури розплавленого металу шляхом короткочасного (5 с) занурювання пакета термоперетворювача ПТПП-0788 у вимірюване середовище з наступною його заміною. Пакети типу ПТПП-0788 є виробами разового використання і можуть поставлятися як самостійний виріб згідно з ТУ 25-7363.057-90. Після вимірювання пакет підлягає заміні.

На вимогу споживача допускається постачання термоперетворювачів ТПП-0788 з довжиною корпуса 1000...1400 мм, пакетів ПТПП-0788 з довжиною гільз у межах 200...1200 мм.

1. Робочий діапазон вимірюваних температур, °С

див. таблицю

2. Літерна познака НСХ

S

3. Клас допуску

2

4. Показник теплової інерції, с, не більше

2