Перетворювач термоелектричний ТПР-0290 (ТУ У 33.2-04850451-088:2007)

Призначений для вимірювання температури рідкої сталі шляхом короткочасного (5 с) занурювання пакета термоперетворювача ПТПР-0290 у вимірюване середовище з наступною його заміною. Пакети типу ПТПР-0290 є виробами разового використання і можуть поставлятися як самостійний виріб згідно з ТУ У 33.2-04850451-089:2007.

На вимогу споживача допускається постачання пакетів ПТПР-0290 (рис. 3) з довжиною гільзи з ряду: 100; 200; 250; 300; 500; 600; 900; 1000; 1200 мм.

1. Робочий діапазон вимірюваних температур, °С

від 1000 до 1800

2. Літерна познака НСХ

B

3. Клас допуску

2 або 3

4. Показник теплової інерції, с, не більше

2

5. Тривалість перебування пакета ПТПР-0290 у розплавленій сталі (час одного виміру), с, не більше


5 (після вимірювання пакет підлягає заміні)