Первинні термоперетворювачі 

Номінальні статичні характеристики перетворення (НСХ): термоперетворювачів опору 50М(Cu`50), 100М(Cu`100), 50П(Pt`50),100П(Pt`100), 500П(Pt`500), 1000П(Pt`1000) тощо термоелектричних перетворювачів ХА(К), ХК(L), ПП(S,R), ПР(B), ВР(A), ЖК(J), HH(N) тощо. Загальний діапазон вимірювання, °С: від мінус 260 до 2000;

Виконання: з контактною головкою або кабелем, з штуцером або без нього, для високих тисків (в т.ч. з гільзами), вібростійкі, вибухобезпечні, малоінерційні, малогабаритні, для різних вимірюваних середовищ, для АЕС, корабельних умов експлуатації, спецоб'єктів і ін., підібрані в пари.

Термоперетворювачі і вимірювальні перетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом

Вихідний сигнал 4-20 мА (можливо 0-5мА і 0-20 мА). Вимірювальні перетворювачі працюють з сигналами термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів і давачів напруги та струму. Виконання: герметичні, вібростійкі, для кріплення на DIN-рейку. Вимірювальні перетворювачі круглої форми встановлюються в головки термоперетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом.

Останні мають звичайне і вибухобезпечне виконання. Окрему групу становлять термоперетворювачі і вимірювальні перетворювачі з кодовим вихідним сигналом, в т.ч. багатоканальні перетворювачі вимірювальні інтелектуальні (мають інтерфейс RS232 і RS485).

Цифрові термометри (стаціонарні і портативні)

Портативні термометри з набором термоперетворювачів для вимірювання температури металевих поверхонь, в т.ч. обертових, а також рідких, газоподібних, сипких і в’язких речовин. Стаціонарні термометри працюють з сигналами термоперетворювачів опору, термоелектричних перетворювачів і давачів напруги та струму. Одно та багатоканальні. Можливі різні корпусні виконання: щитові, настінні, настільні.

В регуляторах вимірювачах об’єднано дві функції: вимірювання та регулювання контрольованої температури. Окрему групу становлять прецизійні термометри: ядерний квадрупольний термометр (ціна найменшого розряду 0,001°С) і десятиканальний термометр ТО-Ц024-10 (0,01°С), одноканальні ТО-Ц024, ТО-Ц024Б, ТО-Ц022Т.

Регулятори та реєстратори температури

Одно- і багатоканальні регулятори-вимірювачі температури, тиску, вологості та інших фізичних величин, працюють з термоперетворювачами, перетворювачами термоелектричними або з уніфікованим вихідним сигналом. Використовуються для автоматизації різних технологічних процесів. Можлива робота регуляторів сумісно з ПК (протокол MOBUS, інтерфейс RS232 або RS485) і створення мережі з 256 пристроїв.

Закон регулювання: дво-, трипозиційний і ПІД. Вид регулювання: стабілізація або відтворення часової зміни температури за заданими програмами. Архівування результатів вимірювання (до 10-20 тис. результатів). Виходи: "сухі" контакти реле, малопотужні оптосимістори, відкритий колектор транзистора, аналоговий вихід. Можливі прецизійні виконання.

Сигналізатори температури

Одно- і багатоканальні. Працюють з сигналами термоперетворювачів опору і термоелектричних перетворювачів. Виконання: звичайне та з іскробезпечними входами. Один або два рівні сигналізації.Спеціальні виконання: термокомплекти cигналізації температурного поля

для контролю нерівномірності температурного поля, контролю середньої температури і вибіркового контролю температури в кожній точці. Функції сигналізації виконують теж більшість типів регуляторів (наприклад, РТ-0102, ПКРТ-0103).

Пірометри

Призначення - безконтактне вимірювання і контроль температури поверхонь різних об'єктів за їх тепловим випромінюванням.Області застосування: контроль температури технологічних процесів в металургії, при виробництві скла, кераміки, цегли, паперу, асфальту, гуми і т.д.; температурний контроль стану рухомих механізмів в т.ч. на залізниці; контроль температури деталей при зварюванні і пресуванні;температурний контроль стану теплотрас, визначення місць їх проходження і порушення теплоізоляції, пошук місць витоку гарячої води;оцінка теплового стану електричних ліній, ізоляторів, радіаторів, трансформаторів;

виявлення дефектних контактних з'єднань, перевантаження електроз'єднань тощо;контроль температури в хімічній, машинобудівній, харчовій промисловості і ін. Основні технічні характеристики: загальний діапазон вимірювання, °С від мінус 35 до 4000; показник візирування 1:2 ÷ 1:2000; час виміру, с 0,1 ÷ 10,0; основна похибка,% 0,6 ÷ 2,5; відстань до об'єкта,м 0,01 ÷ 30; Конкретні технічні характеристики (діапазон вимірювання, показник візирування, час встановлення показів, діаграма поля зору і т.д.) узгоджуються з замовником. Можлива поставка монтажної захисної арматури.


Проводимо метрологічний контроль вітчизняних та зарубіжних пірометрів від -30 °С до 2500 °С.

Система контролю температури "Рось-1М1"

Призначення - дистанційний контроль температури зерна, висівок та іншої сільськогосподарської продукції в зерносховищах і елеваторах. Склад системи :конструктивно система виконана у двох варіантах: 1-система складається з термоперетворювачів опору з імпульсивним вихідним сигналом ТОМІ - 0591, адаптера мережного АМ - 01 та персонального комп’ютера; 2 - система складається з термоперетворювачів опору з імпульсивним вихідним сигналом ТОМ- 0591, пристроїв контролю температури ПКТ - 01, адаптера мережного АМ - 01 та персонального комп'ютера; Для об'єктів, на яких неможливо встановити персональний комп'ютер в обох варіантах системи використовується

пристрій індикації ПІ - 01. Діапазон вимірювання,°С: від мінус 30 до 60. Основна похибка, °С ±1,0. Довжина термоперетворювачів до 40 м. Число зон вимірювання 6,12. Кількість контрольованих точок до 65000. Час вимірювання до 10 с. Система дозволяє: автоматично вимірювати температуру без втручання оператора в необхідний час і реєструвати перевищення температури відносно заданого значення; видавати інформацію про температуру в текстовому і графічному вигляді та зберігати результати вимірювання тривалий час; сигналізувати про перевищення температури, про виникнення нештатних ситуацій.

Пристрої контролю температури в металургії

Діапазон, °С 800-1820 Два виконання: стаціонарна система вимірювання СКТР-0597 і переносний прилад ТТ-Ц103. Система здійснює вимірювання, сигналізацію про хід вимірювання, архівування 500 результатів вимірювання з часом їх проведення і зв’язок з ПК.

Інтерфейс RS232 і RS485. Термоперетворювачі комплектуються пакетами разового або багаторазового використання. Номінальні статичні характеристики перетворення (НСХ): ПП(S), ПР(В), ВР(А), ХА(К).

Гігрометри та регулятори вологості повітря

Вимірювачі та регулятори температури і вологості повітря: Діапазон вимірювання вологості, % 0-100. Діапазон вимірювання температури, °С: мінус 19-95 (мінус 40-120).

Гігрометр - переносне і стаціонарне виконання. Регулятор - стаціонарне виконання.Розроблена методика повірки вологомірів.

Термоперетворювачі, компенсаційні пристрої для АЕС і перетворювачі вимірювальні

Термоперетворювачі призначені для експлуатації як в "сухих", так і в "мокрих" каналах реактора, при безпосередній дії на них теплоносія, нейтронів і g-випромінювання.Тип реактора: ВВЕР, РБМК, АСТ, БН. Компенсаційні пристрої і з'єднувальні коробки забезпечують під'єднання термоперетворювачів до

енергоблоків АЕС, компенсацію впливу температури навколишнього середовища. Термоперетворювачі застосовують також в інших умовах експлуатації.

Прилади спеціального призначення

Бар'єри іскрозахисту кіл давачів температури та джерел живлення. Засоби метрологічного забезпечення температурних вимірювань. Цифрові високоточні омметри для повірки термоперетворювачів опору. Засоби системного вимірювання температури для корабельних умов експлуатації, в т. ч. перетворювачі вимірювальні, вторинні перетворювачі (складові систем), перетворювачі кутових швидкостей (тахометри), тощо. Спеціальні сигналізатори. Різноманітні системи для вимірювання температури. Прилади для наукових досліджень - температурні океанографічні перетворювачі,

ядерні квадрупольні термометри, еталонні засоби вимірювання температури. Цифрові регулятори і сигналізатори інших фізичних величин, які перетворені в уніфікований вихідний сигнал (тиск, рівень, концентрація тощо). Перетворювачі інтерфейсів RS232 / RS485. Пристрої запам’ятовування та передачі інформації з регуляторів. Захисні гільзи, щтуцери для первинних термоперетворювачів. Блоки живлення для перетворювачів з уніфікованим вихідним сигналом. Інше.

Розробка системи управління якістю

Фахівці технічного комітету з стандартизації ТК65 "Прилади промислового контролю та регулювання" надають високопрофесійні послуги та допомогу в підготовці комплекту необхідної нормативної документації системи управління якістю у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO9001-2000 та впровадженні системи управління якістю на підприємстві. Фахівцями ТК65 одночасно з розробкою документації аналізується практична діяльність підприємства у рамках системи управління якістю, надаються практичні рекомендації щодо її удосконалення та приведення у

відповідність до вимог міжнародного стандарту ISO9001-2000. Практика показує, що впроваджені системи управління якістю стають дієвим механізмом вищого керівництва, допомагають у реалізації стратегії підприємства та підвищенні загальної ефективності його функціонування: покращенні якості продукції, збільшенні задоволеності споживача, зменшенні невиробничих витрат тощо. Серед фахівців ТК65 є професійні консультанти у галузі якості, атестований аудитор систем управління якістю.