У 2017 році розроблено прецизійний мілівольтметр МВЦ-0108 МП, призначений для вимірювання напруги постійного струму, е.р.с перетворювачів термоелектричних у діапазоні від 0 до 100 мВ.

Його характерними особливостями є автокалібрування нуля, абсолютна похибка вимірювань менше ніж 1мкВ, роздільна здатність 0,1 мкВ, можливість одночасного вимірювання по двох каналах з виведенням результатів вимірювання на рідкокристалічний індикатор , переведення значення виміряної е.р.с. у значення температури згідно з НСХ для термопар типу K, L, B, S, R з виведенням значень температури на індикатор.