Розроблено переносний термометр опору цифровий ТО-Ц022ТР з ціною найменшого розряду 0,01 °С, який призначений для оперативного вимірювання температури сипких, рідких, в’язких, газоподібних середовищ з підвищеною точністю до ±0,1 °С у діапазоні від мінус 5 до 100 °С з низьким струмом споживання та висвітленням даних на рідкокристалічному індикаторі. Передбачено фіксацію мінімального та максимального виміряного значення температури.

Для високих температур розроблено термометр ТЦ-023Т, який працює в комплекті з перетворювачем термоелектричним типу S другого або третього розрядів.