Перетворювач термоелектричний еталонний типу ПРЕ


600…1800 °С; платинородій-платинородієвий 1, 2 та 3 розрядів

Призначений для використання як еталонний засіб вимірювання

Категорія: