Пeретворювач термоелектричний еталонний типу ППЕ


300…1200 °С; платинородій-платинородієвий 1, 2 та 3 розрядів

Призначений для використання як еталонний засіб вимірювання

 

Категорія: